Cennik - ARiP Filprom, fotowlltaika, księgowość, reklama Piekary Śl

ARiP Filprom Logo

606 240 580
696 410 909                 
              

696410909             
664174230    
              

606 240 580
696 410 909                 
              

696410909             
664174230    
              

606 240 580
696 410 909                 
              

696 410 909             
664 174 230    
              
696 410 909             
664 174 230    
              
606 240 580
696 410 909                 
              

606 240 580
696 410 909                 
              

696 410 909             
664 174 230    
              

606 240 580
696 410 909                 
              
logo firmowe
Przejdź do treści
Cennik - ceny netto
Ryczałt bez VAT:  - od 50,00zł
- ewidencja przychodów
- ewidencja środków trwałych
- wyliczanie wysokości podatku PIT
Ryczałt z VAT: - od 100,00zł
- ewidencja przychodów
- ewidencja zakupu
- ewidencja środków trwałych
- wyliczanie wysokości podatku PIT
- wystawianie deklaracji VAT
- wysyłanie JPK
Księga przychodów i rozchodów bez VAT: - od 75,00zł
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
- ewidencja środków trwałych
- wyliczanie zaliczki na popdatek PIT
Księga przychodów i rozchodów z VAT: - od 100,00zł
- prowadzenie księgi przychodów i rochodów
- ewidencja sprzedaży
- ewidencja zakupu
- ewidencja środków trwałych
- wyliczanie zaliczki na popdatek PIT
- wystawianie deklaracji VAT
- wysyłanie JPK
Księgi handlowe: - od 400,00zł
- ewidencja PIT
- ewidencja VAT
- ewidencja wyposażenia
- ewidencja środków trwałych
- rachunek zysku i strat
- zestawienie obrotów i sald
- konta księgi głównej
- konta księgi pomocniczej
- dziennik zapisów
- analiza niezapłaconych
Usługi dodatkowe: wg indywidualnej wyceny
- biznes plan
- roczne sprawozdania finansowe
Wróć do spisu treści